APC-2000ALW/SG

APC-2000ALW/SG

Inteligentní hladinová sonda typ APC-2000ALW/SG

Programovatelné posunutí nuly, konfigurace rozsahu a tlumení

4...20 mA výstupní signál + HART protokol

Přesnost 0,1%

Místní displej

Více informací

Použití:

Hladinová sonda APC-2000ALW/SG je použitelná pro měření hladiny kapaliny v nádržích, hlubokých studních atd.

 

Sonda APC-2000ALW/SG je použitelná pro měření hladiny kapalin, které obsahují kontaminujíci látky nebo usazeniny. Typické použití pro tuto sondu je měření hladiny kapalních odpadů v čistírnách odpadních vod, v kvasných komorách, usazovacích nádržích, atd. V ponorné části hladinové sondy jsou připojena pouze měříci čidla (bez elektroniky), proto lze sondu použít pro měření horké tekutiny max. 120°C.