Panelový měřící přístroj PMS-970P

Panelový měřící přístroj PMS-970P

Univerzální měřící vstup 4...20mA, 0...20mA nebo 0...10V

4 reléové výstupy: 1A, 230V AC

Displej LED 4x7mm

Vestavěný zdroj pomocného napětí 24V DC

Možné dopl%nující volby na objednávku:

- napájecí zdroj 24V AC/DC

- pasívní analogový proudový výstup

- číslicový výstup RS-485

Více informací

Programovatelný měřící přístroj PMS-970P je určen pro spolupráci s meřicími převodníky se standardním výstupním signálem proudovým, nebo napěťovým. Meřená hodnota je současně viditelná na 4-místném displeji LED.