Ploché přírubové separátory typu S-P

Ploché přírubové separátory typu S-P

Separátor je mambránový převodníkem tlaku

Více informací

Výstupní tlakový signál je převeden do připojeného tlakoměru (převodník tlaku, manometr prostředníctvím manometrické kapaliny) pomocí kapaliny mezi membránou separátoru a tlakoměřem. Úkolem separátoru je oddělení tlakoměru od nebezpečných parametrů charakterizujicích médium a to takovým jako jsou:

- nízka nebo vysoká teplota, zvýšená viskozita, znečištění

- vibrace systému instalace (pro distanční separaci)