Tubusové přírubové separátory typu S-T

Tubusové přírubové separátory typu S-T

Separátor je membránovým převodníkem tlaku

Více informací

Výstupní tlakový signál je převeden do připojeného tlakoměru (snímač tlaku, manometr prostředníctvím manometrické kapaliny) pomocí kapaliny mezi membránou separátoru a tlakoměrem. Úkolem separátoru je oddělení tlakoměru od nebezpečných parametrů charakterizujicích médium a to takovým jako jsou:

- nízka nebo vysoká teplota, zvýšená viskozita, znečištění

- tendence ke krystalizaci na stěnách nádrže

- vibrace instalace (distanční separace)

Typickým použitím pro tubusový separátor je měření tlaku nebo hladiny ve více plášťové nádrži, kde se vyžaduje aby byla membrána v blízkosti vnitřní stěny nádrže.