Přírubové chemicky odolné separátory typu S-Ch

Přírubové chemicky odolné separátory typu S-Ch

Membránový separátor je membránovym převodníkem tlaku

Více informací

Tlakový signál je přenášený na připojený tlakoměr (převodník tlaku, manometr) pomocí manometrické kapaliny mezi membránou separátoru a tlakoměrem. Úkolem separátoru je oddělení tlakoměru od nebezpečných parametrů charakterizujicích médium a to takovým jako jsou:

- vysoká korozní agresivita

- nízka nebo vysoká teplota, zvýšená viskozita, znečištění

- vibrace mechanického systému (u vzdálené separace)

Membrány a drážkování separátorů jsou v chemicky odolném provedení z materiálů odolných proti koroznímu vlivu média podle chemického složení, beroucí v úvahu rozsah koncentrace nebo teplot.