Kompaktní separátory chemicky odolné typu S-CompCh

Kompaktní separátory chemicky odolné typu S-CompCh

Měření tlaku kyseliny solné, sírové a dusné v libovolné koncentraci

Měření tlaku chlóru

Více informací

Separátor typu S-CompCh se používá pro měření tlaku agresívních chemických médií. Části separátoru přicházejí bezprostředne do styku s měřeným médiem jsou vyrobeny z teflónu a tantalu. Ty materiály umožňujíci více chemických sloučenin s vyloučením kyseliny fluorovodíkové, plynného fluoru nebo louhu sodného.