Separátory typu S-Mazut pro horká a vysoce viskózní média

Separátory typu S-Mazut pro horká a vysoce viskózní média

Provedení odpovídá směrnici PED 97/23/EC

Více informací

Separátor S-Mazut se používá pro měření viskózních kapalin při teplotách do 150°C (300°C při použití vzdálené separace).

Typickým použitím je měření tlaku mazutu v hořácich a konstrukčních uzlech v energetických kotlích vytápěných mazutem.