Převodník teploty do hlavice typu AT-2

Převodník teploty do hlavice typu AT-2

Programovatelný typ snímače PT100 a Ni100

Programovatelný měříci rozsah

Kompenzace odporu vedení snímače (3-vodičové zapojení)

Výstupní signál 4...20mA

Montáž do hlavice

Více informací

Elektronický převodník teploty typu AT-2 se používá pro převod odporu snímače teploty na standardní proudový signál 4...20mA.

Většina parametrů jako jsou typ senzoru, vstupní signál, měříci rozsah může být přispůsobena uživatelem pro specifické požadavky svého měřícího systému.

Převodník je naprogramován pomocí PC s konvertorem RS a Aplisens konfiguračním software.

 

Při objednávce prosím specifikujte požadovaný měřící rozsah (min. měřící rozsah 25°C)