Převodník teploty do hlavice typu ATX-2

Převodník teploty do hlavice typu ATX-2

Programovatelný typ snímače PT100 a Ni100

Programovatelný měříci rozsah

Kompenzace odporu vedení snímače (3-vodičové zapojení)

Výstupní signál 4...20mA

ATEX certifikace Ex II 1G Exia II CT6

Montáž do hlavice

Více informací

Elektronický převodník teploty typu ATX-2 se používa pro převod odporu snímače teploty na standardní proudový signál 4...20mA v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 

Při objednávce prosím specifikujte požadovaný měřící rozsah (min. měřící rozsah 10°C)