Inteligentní snímač tlaku APC-2000

 Inteligentní snímač tlaku APC-2000

PROFIBUS PA číslicový signál

Výstupní signál 4...20mA, 0...20mA, 0...5mA+protokol HART

Možnost posunutí ,,nuly", konfigurace dle rozsahu a tlumení pomocí tlačítek na přístroji

Cerifikováno pro použití na lodích DNV

Provedení odpovída tlakové směrnici (PED 97/23/CE)

Základní chyba 0,075% číslocová kompenzace doplňkových chyb

Přestavitelnost 100:1

Pozlacená membrána (Au)

Více informací

Připojení s čelními membránami jsou určená k měření tlaku prašných plynů a viskózních a tuhnoucích kapalin.

Snímače s těmito připojeními nacházejí uplatnění v potravinářském a farmaceutickém průmyslu v aseptických instalacích. Doporečuje se použití montážních navařovacích prstenců, s tesněním před závitem od výrobce Aplisens

MID (Measuring Instruments Directive) - osvědčení dle 2004/22/WE směrnice a doporučení OIML R140:2007

SIL2 certifikát

ATEX jiskrová bezpečnost

ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu