Inteligentní snímač APCE-2000

Inteligentní snímač APCE-2000

Výstupní signál 4...20mA + protokol HART

ATEX certifikace pro jiskrovou bezpečnost

Základní chyba 0,1%

Přestavitelnost 100:1

Pozlacená membrána (Au)

Více informací

Snímač tlaku je určen k měření tlaku, podtlaku a absolutního tlaku plynů, par a kapalin. Měřícím prvkem je piezoresistantní křemíkové čidlo oddělené od média separační membránou a vhodnou manometrickou kapalinou.