Inteligentní snímače tlakových rozdílů se vzdálenými separátory

Inteligentní snímače tlakových rozdílů se vzdálenými separátory

Početná využití, momo jimé měření hydrostatickou metodou, meření hladiny v uzavřených nádržích, hustoty nebo rozhraní

Možnost konfigurace začátku i konce měříciho rozsahu (také pomocí zadaného tlaku)

PROFIBUS PA signál

Výstupní signál 4...20mA + HART

Přesnost 0,1%

ATEX osvědčení (jiskrová bezpečnost, nebezpečí výbuchu)

Více informací

Svařovaný aktívní měříci prvek, který zaručuje těsnost olejového systému na mnoho let