Inteligentní snímač teploty APT-2000ALW

Inteligentní snímač teploty APT-2000ALW

4...20mA výstupní signál + HART protokol

Možnost posunutí ,,nuly", konfigurace dle rozsahu a tlumení pomocí tlačítek na přístroji

ATEX jiskrově bezpečné provedení

ATEX provedení do Ex

Rezistor nebo termočlánek měřící element

Přesnost 0,075%

Přenastavitelnost 100:1

MID(Measuring Instruments Directive) - osvědčení dle 2004/22/WE směrnice a doporučení OIML R140:2007

Více informací

Při objednání inteligentního snímače teploty APT-2000ALW prosím specifikujte:

- délku ponoru

- meříci rozsah