Systém zabezpečení proti přepětí UZ-2

Systém zabezpečení proti přepětí UZ-2

Systém zabezpečení UZ-2 je určen k ochraně snímačů nebo měřicích převodníků nebo s nimi spolupracujícich zařízení proti přepětí. 

Více informací

Často se vyskytujíci elektrická předpětí nebezpečná pro meřící přístroje jsou:

- napěťové a proudové impulsy vznikající na lince signálů vyvolané např. přerušením obvodu s indukcí vlivem vysokofrekvenčních obvodů, vlivem výkonných spolupracujícich energetických zařízení

- přepětí vlivem atmosférických výbojů.